1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Когато използвате сайта simpatico.bg, Вие декларирате, че сте прочели и приемате тези Общи условия и всички последващи промени в тях.
Настоящите Общи условия уреждат отношенията между сайта simpatico.bg, наричан още ДОСТАВЧИК или САЙТЪТ, и регистрираните потребители, наричани ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за използване на предоставените услуги.
Ако не сте съгласни да се обвържете с посочените Общи условия, моля не използвайте сайта.
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА
Наименование: Simpatico.bg
Седалище и адрес на управление: София, ж.к. „Младост 3”, бл.368, вх.1.
За кореспонденция: admin@simpatico.bg
3. УСЛУГА
Simpatico.bg дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ при всяка покупка, извършена от сайт на наш партньор, предлагащ стоки или услуги, да получи бонус точки, срещу които ние ще му изпратим напълно безплатно подарък от нашия каталог.
4. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ
За използване на услугите на САЙТА се изисква регистрация. С попълване на полетата „Потребителско име” и „Парола” и натискане на бутоните „Приемам” и „Регистрация” ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че приема настоящите Общи условия.
ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършването на регистрацията с изпращане на имейл на използвания имейл адрес.
След потвърждаване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва САЙТА за извършване на покупки на стоки и услуги от нашите партньори и да събира бонус точки.
Бонус точки се получават, САМО когато покупката е извършена чрез линка в simpatico.bg към избрания партньорски сайт.
5. ОТГОВОРНОСТИ
ДОСТАВЧИКЪТ не продава стоки и услуги. Ние само Ви предоставяме един приятен бонус към извършената от Вас покупка. Вие купувате от избрания сайт съгласно условията, посочени в него. Simpatico.bg не носи отговорност за отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и партньорските сайтове. Всякакви претенции за неизпълнение или лошо изпълнение на направената поръчка от партньорския сайт трябва да се отнасят само към него.
6. ПОДАРЪЦИ
С използването на simpatico.bg за връзка с избрания сайт Вие получавате бонус точки за ефективно направената покупка. Колко точки ще получите зависи от нашите договорености с партньорския сайт. Броят на точките и условията за получаването им са посочени в САЙТА. Определените за всяка покупка бонус точки се отнасят към посочената в партньорския сайт крайна цена/включително ДДС, ако има такъв/ без евентуалните разходи за транспорт.
Срещу събраните бонус точки Вие можете да си изберете подарък от нашия Каталог.
Подаръка ще получите НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО на посочен от Вас адрес във всяко населено място в Република България или в офис на куриерската фирма.
Избраният и поръчан подарък не може да се връща или подменя. Ние ще заменим подаръка, само ако има дефект, установен веднага след получаването.
Ако подаръкът има гаранция, тя се изпълнява от производителя/търговеца, посочен в гаранционната карта.
Събраните точки са собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Те не могат да се преотстъпват, прехвърлят, подаряват и др.под. Бонус точките нямат финансово изражение.
7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да използва САЙТА добросъвестно, като спазва българското законодателство и приложимите чужди закони.
При установени нарушения или констатирани опити за злоупотреба ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно да прекрати регистрацията.
8. ДОСТАВЧИКЪТ
ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя тези условия и ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема да се информира периодично за евентуални промени.